Turvaurakoinnin luvanvaraisuus

Miten turvaurakoinnin luvanvaraisuus liittyy avainhallintaan?

Avaintenhallinnassa on elementtejä, jotka ovat turvallisuusalan elinkeinoluvan varaista toimintaa varsinkin silloin, kun puhumme avaintenhallinnan yhteydessä tapahtuvasta järjestelmää muuttavasta pääkäytöstä, ohjelmoinnista, tai lukituskaavio- ja sarjatietokäsittelystä.

Olemme koostaneet tälle sivustolle tietoa aiheesta tarkemmin.

LYTP 1.1.2017 voimaan tullut yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain (1085/2015) kokonaisuudistus

  • Lakimuutoksen myötä, vartioimisliiketoiminnan lisäksi, ansiotarkoituksessa tapahtuva ja toimeksiantosopimukseen perustuva järjestyksenvalvojatoiminta sekä hyväksymistä edellyttävä turvasuojaustoiminta tuli luvanvaraiseksi (samalla tavalla kuin vartioimisliiketoiminta ollut tähän saakka)
  • Järjestyksenvalvoja- ja turvasuojaustoimintaa harjoittavien yritysten on haettava lain voimaantulosta 1.1.2017 lukien, kahden vuoden siirtymäaikana turvallisuusalan elinkeinolupaa Poliisihallituksen Turvallisuusalan valvonnalta, mikäli aikovat elinkeinotoimintaa jatkaa vielä vuoden 2018 jälkeen

Hyväksymistä edellyttävä turvasuojaustehtävä,
Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista 
LYTP 2 § 15 kohta

  • Sähköisten ja mekaanisten lukitusjärjestelmien, murtohälytysjärjestelmien ja kulunvalvontajärjestelmien asentaminen, korjaaminen tai muuttaminen niihin kuuluvaa kaapelointityötä lukuun ottamatta.
  • Tarkemmin hallituksen esityksessä 22/2014:
    Toiminnot, joiden suorittamisen yhteydessä saaduilla tiedoilla voitaisiin tyypillisesti vähintään helpottaa tunkeutumista toimeksiantajan tiloihin.

Hyväksymistä edellyttävät turvasuojaustehtävät – mikä työ vaatii elinkeinoluvan?

Alla oleva taulukko selkeyttää, mitkä turvasuojaustehtävät ovat luvanvaraisia.  Taulukkoon on koostettu mahdollisimman käytännönläheisiä esimerkkejä.

MIkä työ vaatii elinkeinoluvan KeyCon tulkintataulukko, lataa tästä>>

Linkkejä ja vinkkejä

Tarvitsetko apua avainhallinnan organisoimiseen? Tutustu avainhallinnan projektistarttiin!

 

Mitä isännöitsijän tai kiinteistöpäällikön olisi hyvä tietää?
Avainhaltijan pohdintoja aiheesta blogissa >>