Turvaurakoinnin luvanvaraisuus

Miten turvaurakoinnin luvanvaraisuus liittyy avainhallintaan?

Avaintenhallinnassa on elementtejä, jotka ovat turvallisuusalan elinkeinoluvan varaista toimintaa varsinkin silloin, kun puhumme avaintenhallinnan yhteydessä tapahtuvasta järjestelmää muuttavasta pääkäytöstä, ohjelmoinnista, tai lukituskaavio- ja sarjatietokäsittelystä.

Avainhallintapalvelujen tilaajan vastuulla on varmistaa, että hän hankkii palvelut luvanvaraiselta toimijalta. Hankittavat palvelut on siirrettävä pois toimijoilta, jotka ovat perinteisesti tehneet näitä tehtäviä, mutta eivät ole hakeneet asiaan elinkeinolupaa. Sellaisia ovat mm. isännöintitoimistot ja huoltoyhtiöt. Tilaajat joutuvat pohtimaan, minne siirtävät työtehtävät, sillä siirtymäkausi päättyi vuoden 2018 lopussa.

LYTP 1.1.2017 voimaan tullut yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain (1085/2015) kokonaisuudistus

  • Lakimuutoksen myötä, vartioimisliiketoiminnan lisäksi, ansiotarkoituksessa tapahtuva ja toimeksiantosopimukseen perustuva järjestyksenvalvojatoiminta sekä hyväksymistä edellyttävä turvasuojaustoiminta tuli luvanvaraiseksi (samalla tavalla kuin vartioimisliiketoiminta ollut tähän saakka)
  • Järjestyksenvalvoja- ja turvasuojaustoimintaa harjoittavien yritysten on haettava lain voimaantulosta 1.1.2017 lukien, kahden vuoden siirtymäaikana turvallisuusalan elinkeinolupaa Poliisihallituksen Turvallisuusalan valvonnalta, mikäli aikovat elinkeinotoimintaa jatkaa vielä vuoden 2018 jälkeen (hakemus oltava jätetty viimeistään 31.12.2018 mennessä) – saa tällöin jatkaa toimintaa, kunnes luvan myöntämistä koskeva asia ratkaistu

Hyväksymistä edellyttävä turvasuojaustehtävä (LYTP 2 § 15 kohta)

  • Sähköisten ja mekaanisten lukitusjärjestelmien, murtohälytysjärjestelmien ja kulunvalvontajärjestelmien asentaminen, korjaaminen tai muuttaminen niihin kuuluvaa kaapelointityötä lukuun ottamatta.
  • Tarkemmin hallituksen esityksessä 22/2014:
    Toiminnot, joiden suorittamisen yhteydessä saaduilla tiedoilla voitaisiin tyypillisesti vähintään helpottaa tunkeutumista toimeksiantajan tiloihin.

Hyväksymistä edellyttävät turvasuojaustehtävät – mikä työ vaatii elinkeinoluvan?

Alla oleva taulukko selkeyttää, mitkä turvasuojaustehtävät ovat luvanvaraisia.  Taulukkoon on koostettu mahdollisimman käytännönläheisiä esimerkkejä.

Lataa taulukko tästä >>

Lisätietoa turvallisuusalan elinkeinolupa-asioista

Linkkejä ja vinkkejä

Tarvitsetko apua avainhallinnan organisoimiseen? Tutustu avainhallinnan projektistarttiin!

 

Mitä isännöitsijän tai kiinteistöpäällikön olisi hyvä tietää?
Avainhaltijan pohdintoja aiheesta blogissa >>