Kartoituspalvelut

Avainhallinnan kartoitus- ja auditointipalvelulla selvitämme yrityksesi avainturvallisuuden nykytilan sekä lukoston ja avainten hallittavuuden. Saat meiltä selkeän toimenpidesuunnitelman, jolla tehostat omia toimintojasi.

Avainturvallisuuskartoituksessa:

  • selvitämme kulunhallintajärjestelmän ennustettavissa olevan elinkaaren
  • selvitämme nykyisen avainhallintaprosessin huomiot sekä kehittämisehdotukset
  • annamme suositukset jatkotoimenpiteistä

 

 

Esimerkkejä palvelun käyttötavoista:

  • Kiinteistönomistaja haluaa selvittää, missä tilassa hänen kiinteistöjensä avainhallinta on. KeyCon selvittää kiinteistökohteiden lukostojen tilanteen, lukostokohtaisen avainmäärän sekä haltijatiedot ja tuottaa raportin. Tarvittaessa KeyCon auditoi nykyisen ylläpitäjän prosessit. Raportin perusteella omistaja saa puolueettoman tilannekatsauksen kohteiden avainhallinnallisesta tilanteesta ja siten tukea päätöksenteolle tulevien turvallisuusratkaisujen osalta.
  • Lukkoliike saa uuden palvelusopimuksen ja kymmeniä lukostokansiota siirtyy vanhoilta toimijoilta. Avainhallintatiedot pitää syöttää valittuun hallinnointijärjestelmään ja vapaiden avainten osalta suoritetaan inventointi.  Yrityksen omia resursseja ei voida ottaa projektin käyttöön, joten aloitusinventointiin ja tietojen syöttämiseen käytetään KeyConin ammattilaista.
  • Isännöintitoimisto haluaa ulkoistaa avainhallinnan palveluntuottajalle. Palveluntuottajien kilpailutus ja palvelun sisältö määritellään tarpeita vastaavaksi ja materiaali siirretään valitulle toimijalle. Projektin yhteydessä tehdään usein myös kartoitus kohteiden lukostojen tilanteesta ja siten elinkaariennusteesta tai uusimistarpeesta.
  • Kunnan tilahallinto haluaa varmistaa omistamansa kiinteistökannan avaintilanteen ja selkeyttää tulevaisuuden hallinnointiperiaatteet. Selvitettävien kiinteistöjen hallintahistoria voi olla kirjavakin, mutta KeyConin selvityksen ja toimintasuunnitelman pohjalta saadaan selkeä raportti nykytilanteesta suunnitelma etenemisestä. Jos avainhallintapalvelut päädytään ulkoistamaan, KeyCon auttaa tarvittaessa myös kilpailutusasiakirjojen laadinnassa.

Kartoituksessa tehtävää raporttia voit hyödyntää mm.

  • PTS-suunnitelman työvälineenä
  • Investointipäätöksen tukena
  • Oman tai palveluntuottajien hallintaprosessin auditoinnissa

Katso esimerkkejä asiakastoteutuksistamme >> 

Ota yhteyttä – keskustellaan, kuinka voimme olla avuksi!