Kartoituspalvelut

Avainturvallisuuden kartoitus ja auditointipalvelulla selvitetään mm. avainturvallisuuden tila sekä lukoston ja avaimien hallittavuus. Kartoituksessa saadaan selville järjestelmän ennustettavissa oleva elinkaari, nykyisen hallintaprosessin huomiot sekä kehittämisehdotukset ja suositukset jatkotoimenpiteistä.

 

Kysy lisää

Esimerkkejä palvelun hyödyistä:

  • Kiinteistönomistaja haluaa selvittää missä tilassa hänen kiinteistöjen avainhallinta on. KeyCon selvittää kiinteistökohteiden lukostojen tilanteen, lukostokohtaisen avainmäärän sekä haltijatiedot ja tuottaa raportin. Tarvittaessa auditoimme nykyisen ylläpitäjän prosessit.  Raportin perusteella omistaja saa puolueettoman tilannekatsauksen kohteiden avainhallinnallisesta tilanteesta ja siten tukea päätöksenteolle tulevien turvallisuusratkaisujen osalta.
  • Lukkoliike saa uuden palvelusopimuksen ja kymmeniä lukostokansiota siirtyy vanhoilta toimijoilta. Avainhallintatiedot pitää syöttää valittuun hallinnointijärjestelmään ja vapaiden avainten osalta suoritetaan inventointi.  Yrityksen omia resursseja ei voida ottaa projektin käyttöön, joten aloitusinventointiin ja tietojen syöttämiseen käytettään KeyCon ammattilaista.
  • Isännöintitoimisto haluaa ulkoistaa avainhallinnan palveluntuottajalle. Palveluntuottajien kilpailutus ja palvelun sisältö määritellään tarpeita vastaavaksi ja materiaali siirretään valitulle toimijalle. Projektin yhteydessä tehdään usein myös kartoitus kohteiden lukostojen tilanteesta ja siten elinkaariennusteesta tai uusimistarpeesta.
  • Kunnan tilahallinto haluaa varmuuden omistamansa kiinteistökannan avaintilanteesta ja selkeyttää tulevaisuuden hallinnointiperiaatteet. Selvitettävien kiinteistöjen hallintahistoria voi olla kirjavakin, mutta KeyConin selvityksen ja toimintasuunnitelman pohjalta saadaan selkeä raportti nykytilanteesta suunnitelma etenemisestä.  Myös kunnissa ja kaupungeissa turvaudutaan yhä usemmin ulkoistamaan avainhallintapalvelut ja KeyCon auttaa tarvittaessa myös kilpailutusasiakirjojen laadinnassa.

Asiakkaamme käyttävät raporttia mm.

  • PTS suunnitelman työvälineenä
  • Investointipäätöksen tueksi
  • Oman tai palveluntuottajien hallintaprosessin auditoimiseksi

Katso esimerkkejä asiakastoteutuksista 

Onko avainhallinta kunnossa?

Avainhallinnan kartoituspalvelulla selvitämme avainhallintasi nykytilan ja selkeällä toimenpidesuunnitelmalla tehostat omia toimintoja tai saat tarvittaessa tarjouspyyntöpohjan palvelujen hankinnan tai uudelleenmäärittelyn tueksi. Ota yhteyttä, keskustellaan miten voimme olla avuksi.