Turvaurakoinnin luvanvaraisuus

Miten ajankohtainen lakimuutos turvaurakoinnin luvanvaraisuudesta liittyy avainhallintaan?

Avaintenhallinnassa on elementtejä, jotka ovat turvallisuusalan elinkeinoluvan varaista toimintaa varsinkin silloin, kun puhumme avaintenhallinnan yhteydessä tapahtuvasta järjestelmää muuttavasta pääkäytöstä, ohjelmoinnista, tai lukituskaavio- ja sarjatietokäsittelystä.

Tilaajan vastuulla on varmistaa, että hän hankkii asiaan liittyvät palvelut luvanvaraiselta toimijalta.  Tämä tulee tarkoittamaan muutosta sellaisilla toimijoilla, jotka ovat perinteisesti tehneet näitä tehtäviä, mutta eivät aio hakea asiaan elinkeinolupaa. Sellaisia ovat mm. isännöintitoimistot ja huoltoyhtiöt.  He joutuvat pohtimaan minne siirtävät työtehtävät ja asialla alkaa olla jo kiire. Siirtymäkausi asian osalta päättyy vuoden 2018 lopussa.

LYTP 1.1.2017 voimaan tullut yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain (1085/2015) kokonaisuudistus

  • Lakimuutoksen myötä, vartioimisliiketoiminnan lisäksi, ansiotarkoituksessa tapahtuva ja toimeksiantosopimukseen perustuva järjestyksenvalvojatoiminta sekä hyväksymistä edellyttävä turvasuojaustoiminta tuli luvanvaraiseksi (samalla tavalla kuin vartioimisliiketoiminta ollut tähän saakka)
  • Järjestyksenvalvoja- ja turvasuojaustoimintaa harjoittavien yritysten on haettava lain voimaantulosta 1.1.2017 lukien, kahden vuoden siirtymäaikana turvallisuusalan elinkeinolupaa Poliisihallituksen Turvallisuusalan valvonnalta, mikäli aikovat elinkeinotoimintaa jatkaa vielä vuoden 2018 jälkeen (hakemus oltava jätetty viimeistään 31.12.2018 mennessä) – saa tällöin jatkaa toimintaa, kunnes luvan myöntämistä koskeva asia ratkaistu

Hyväksymistä edellyttävä turvasuojaustehtävä (LYTP 2 § 15 kohta)

  • Sähköisten ja mekaanisten lukitusjärjestelmien, murtohälytysjärjestelmien ja kulunvalvontajärjestelmien asentaminen, korjaaminen tai muuttaminen niihin kuuluvaa kaapelointityötä lukuun ottamatta. esim. taulukko.
  • Tarkemmin hallituksen esityksessä 22/2014:
    Toiminnot, joiden suorittamisen yhteydessä saaduilla tiedoilla voitaisiin tyypillisesti vähintään helpottaa tunkeutumista toimeksiantajan tiloihin.

Hyväksymistä edellyttävät turvasuojaustehtävät,
eli mikä työ vaatii elinkeinoluvan ?

Alla olevan taulukon on tarkoitus selkeyttää mitkä turvasuojaustehtävät ovat luvanvaraisia.  Taulukkoon on koostettu mahdollisimman käytännönläheisiä esimerkkejä.

MIkä työ vaatii elinkeinoluvan, lataa  taulukko tästä >>

Lisätietoa turvallisuusalan elinkeinolupa-asioista

Linkkejä ja vinkkejä

Aiheesta hyviä koosteita ja kirjoituksia

Ilmoita linkki tähän listaukseen!

Avainhallinnan palaset paikoilleen KeyCon mv kesä 2018

Tarvitsetko apua avainhallinnan organisoimiseen? KeyCon auttaa, ota yhteyttä!

 

 

 

 

 

 

Mitä isännöitsijän tai kiinteistöpäällikön olisi hyvä tietää ?
Avainhaltijan pohdintoja aiheesta blogissa >>